Nastavit jako výchozí stránku (HomePage) Uložit mezi oblíbené stránky (Favorites)

novinky
články
výživa
choreografie
hudba
odkazy
 
Google
pagerank
3D FITNESS Smart Fitness Academy Praha Daniel Muller FACE CZECH ACADEMY


uživatelské jméno
heslo

zapomněli
jste heslo?
články
11. červenec 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení IV. - Švédský systém

Na přelomu 19. a 20. století se začíná formovat po kritických vyjádřeních k modelu cvičení nový systém cvičení aplikovaný na postupy ve výchově a vzdělávaní. Specifické místo v reformačním hnutí švédského systému tělovýchovy hraje i Dánsko...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 8725
27. červen 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení III.

...Další etapou tělesné kultury se historické období feudalismu, kdy nastává celkový úpadek společnosti s vlivem křesťanství a datujeme jej do 11. století...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 7476
13. červen 2010
diskuze
Tisk

Historie tělesného cvičení II.


Cvičení v Řecku – atletická postava

V antice si lidé svá těla udržovali pravidelným cvičením, neboť tělesný pohyb byl považován za součást zdravého a harmonického způsobu života. Dokazují to např. slova Sokrata (469 – 399 př. n. l.) „Kdo chceš hýbat světem, hni nejdřív sám sebou.“ – povinností každého občana udržovat se v dobrém zdravotním stavu, aby mohl sloužit svému státu.

„Diskobolos dokazuje, že Myron dořešil problém dokonalou znalostí anatomie lidského těla a poznáním jeho pohybového mechanismu. Diskobolos vyjadřuje tělesný stav jinocha vrhajícího disk ve chvíli, kdy tělo napjaté jako pružné péro, vyčkává v rozkyvu okamžik, aby se bezprostředně nato vymrštilo k vrhu kotouče. Od palce pravé nohy zaťatého v půdu, po krk jsou všechny pohyblivé kosti a svaly staženy jako pružné péro před jeho náhlým uvolněním, při tom jsou však trup a údy vyváženy tak dokonale, že úměrnost a rovnováha nejsou v nejmenším porušeny “ (A. Matějček, 1922).

Těmito slovy je popsána socha dokonalého těla řeckého atleta, pocházející z 5. století př. n. l. a poukazuje na váhu fyzické zdatnosti v oné době. Avšak vývoj antické tělesné zdatnosti má své kořeny v dřívější době, než Myron stvořil Diskobola. Kréta se bavila především býčí zápasy a hrami, atletikou, rohováním (podoba boxu), gymnastikou, akrobacií a také tancem. Toto samozřejmě nemohlo zůstat bez vlivu na Řeky, snad jen kult býka se nestal v Řecku populárním, neboť Řekové v oblasti fyzické kultury spíše preferovali jezdecké disciplíny. Přesto i jejich zásluhou přivedli tělesnou zdatnost k dokonalosti. Obsah a počet s celkovou rozmanitostí tělesných cvičení a sportů byla na danou dobu fascinující spolu s materiální a organizační dovedností. Právě v oné době vznikla tělovýchovná zařízení a existovala přímá péče státu. Byly organizovány hry a tělovýchovné slavnosti jaké známe jako Olympijské hry z hodin dějepisu. Sparta a Atény, ve kterých se vyvinuly dva rozdílné systémy obecné i tělesné výchovy byly odlišné a to díky základním předpokladům stáru. Sparta jako otrokářský stát vynikal fascinující tělesnou a bojovou zdatností a připravenosti na případnou válku. Velice malá pozornost byla tedy věnována jen rozumové výchově naproti hudební a taneční výchově, kterou Sparťané vyučovali za účelem rozvoje ladného pohybu. Zcela odlišný způsob výchovy měli samotní Atéňané. Ti zvolili spíše demokratický systém, které měl za následek i zlidovění gymnastiky [pojem Gymnastika je řeckého původu: „gymnos“ – nahý, „gymnasion“ – škola určená k výchově tělesné i duševní]., která se projevila i v celkové výchově, kde kontrolní úlohu přebral sice stát, ale rodina se podílela dominantnějším způsobem.

Zprvu výchova doma a poté výuka na gymnáziích v oborech estetika a rozumová výchova spolu s pětibojem (běh, skok, zápolení, hod diskem a vrh kopím) a plaváním patřilo k nedílnému každodennímu rozvrhu tehdejších Řeků.

Za vrchol řecké výchovy zdatnosti a tělesného cvičení je považováno dílo Aristotelovo. Aristoteles tělu připisuje obrovský význam a uznává ho za nedílnou a nevyhnutelnou podmínku rozvoje duše. Rozeznává tři druhy výchovy: tělesná, mravní a rozumová. Kritizoval jednostranné cvičení a vysoko hodnotil všestranný pětiboj. Odtud tedy rozvoj harmonické všestranné výchovy – tělesná, rozumová a estetická stránka. Svou měrou k poznatkům přispěl i Hippokrates, který žádal vědecké zpracování gymnastiky a povinnou přípravu cvičitelů, při které by polovinu tvořilo lékařství.

Cvičení v Římě – kultura těla

Rozdílný pohled na výchovu mládeže od řeckého modelu byl v Římě. Až v pozdějším věku dítěte byla aplikována výchova ve školách po zcela rodinném charakteru. Ve školách se s chlapci se zdokonalovali v chůzi, běhu, ve skoku, zápase, hodu diskem a oštěpem zaměřený na potřeby budoucího vojenského výcviku pěšáků, jezdců a námořníků. Výuce plávání byla věnována dostatečná pozornost a to i u dívek jako tomu bylo v Řecku. Po ukončení školy nastupovali mladí sedmnáctiletí chlapci do armády k povinnému výcviku v boji s mečem a štítem, kopím, pochody se zátěžemi, skoky přes překážky a lukostřelby.

Míčové hry byly oblíbené již v období republiky, kdy Římané používali různé tvary a velikosti míče dle jednotlivých her. Hrály se hry odbíjecí a chytací, kde v římských míčových hrách můžeme vidět předchůdce rugby a fotbalu (harpastum). Pro Římany gymnastika byla odsuzována především za nahotu při cvičení, která byla v Řecku tak obvyklá. Gymnastika nebyla ani tolik oblíbenou i proto, že byla poznána Římany v období jejího samotného úpadku. V oné době byly hlavním moderním trendem parní lázně s masážemi a omýváním naproti zdokonalování fyzické zdatnosti. Místo aktivního tělesného cvičení a sportu se Římané zaměřili na pasivní sledování řecké profesionální atletiky, zápasů se všemi svými hrubostmi a domácích zápasů gladiátorů. V rámci rozšiřování křesťanství, které chtělo skoncovat se vším antickým již v roce 404 n. l. zakázaly gladiátorské hry. Soutěže spřežení a zápasy profesionálních zápasníků cvičených podle starých metodik přežívaly sporadicky až do zániku Západořímské říše.

Závěrem můžeme říct, že tělesná kultura těla v Antice, převážně řecké oblasti, dosáhla vysokého stupně. Důvodem bylo i otrokářské zřízení dané společnosti, které dovolilo svobodným občanům soustředit se na tvarování těla ať již pro vojenské či osobní účely. Nejdokonalejší a nejvyspělejší soustavou tělesné přípravy byly řecké demokratické Athény, kde byly vytvořeny ty nejlepší podmínky, materiální a společenské pro rozvoj tělesné zdatnosti.

Pro nás již známou a velice významnou formou cvičení antických dějin byla různá klání mezi soupeři. Nejvýznamnější roli pak hrály olympijské hry, které ovlivnily celosvětové dějiny a staly se onou předlohou novodobých olympijských her se svou oslavou těla a pohybu. Proti tomu římské, hlavně císařské zřízení se svými zálibami v brutalitě a požitkářství formou gladiátorských her se odkláněli od oné myšlenky aktivního pěstování těla. Pouhé pasivní sledování vedlo k úpadku tělesné kultury antiky a rozvoje nové epochy opomíjející tělo - feudalismu.

Autor: Daniel Müller
<-- náhled článkučtenost článku: Počet zobrazení: 7645
4. červen 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení I.

...Všichni si dobře pamatujeme výuku dějepisu či na četbu povinné knihy od Eduarda Štorcha – Lovci mamutů. Bez pohybu to prostě nešlo, potrava nepřišla samo do jeskyně, vše se muselo obdělávat ručně. I za dob našich babiček platilo pravidlo: „Bez práce...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6952
17. květen 2010
diskuze

Zahájení letní sezóny cvičením

Před létem bychom si měli alespoň v krátkosti připomenout, čeho se máme držet při snaze se po dlouhé zimě opět dostat do formy. Kompletní, bezpečný a účinný fitness program by měl zahrnovat 3 části: aerobní cvičení, silový trénink a protažení (strečink)..
Autor: K.
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6642
18. duben 2010
diskuze

Školení Pump fx

...Pump fx je vytvořen na základě spolupráce společností Fitness fx Reebok a 3D Fitness. Během školení se instruktoři seznámí s kompletním zásobníkem cviků. Naučí se správnému technickému a bezpečnému provedení jednotlivých prvků. Každý klient dostane...
Autor: Miroslav Jirčík, 3D Fitness
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 8214
6. únor 2010
diskuze (1)

Ballroom fitness

...Cvičení je podobné lekcím Zumba, se kterými se již v některých fitcentrech můžete setkat (psali jsme 28. června 2009). Oproti Zumba, které vychází s latiskoamerických tanců, se při ballroom fitness setkáte se standardními tanci, jako je waltz, tango..
Autor: K.
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6117
30. leden 2010
diskuze

Benice 2009 - Multitrax kongres a fitness expo - reportáž

přinášíme obrazovou reportáž z Kongresu Multitrax, který se konal na konci roku 2009 v Benicích...
Autor: Multitrax team
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 7013
7. prosinec 2009
diskuze

Čím se řídit při redukci váhy?

...Proto někteří odborníci souhlasí s tím, aby úbytek představoval 1% z celkové hmotnosti za měsíc, což považují za bezpečný a trvalý úbytek. Nutno však připomenout, že každé měření je poznamenáno určitou chybou, proto doporučujeme nevážit a neměřit se ..
Autor: Katka
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6888
18. říjen 2009
diskuze

TRX

... Jednoduché jméno pro jednoduché, ale velmi efektivní a hlavně zábavné cvičení. TRX je zkratka pro závěsný systém. Jednoduchý popruh, který se dá zavěsit kdekoliv. Za konstrukci na hřišti, za dveře ve Vašem pokoji či kdekoliv ve Vaší ...
Autor: 3D Fitness
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 9412
 
Testy
 
BMI test
zip | exe | swf
BMR test
zip | exe | swf
OTF test
zip | exe | swf
HRmax
zip | exe | swf
První stránkaPředchozí stránkaDalší stránkaPoslední stránka
ISSN 1214-2425
Google [X]