Nastavit jako výchozí stránku (HomePage) Uložit mezi oblíbené stránky (Favorites)

novinky
články
výživa
choreografie
hudba
odkazy
 
Google
pagerank
3D FITNESS Smart Fitness Academy Praha Daniel Muller FACE CZECH ACADEMY


uživatelské jméno
heslo

zapomněli
jste heslo?
články
11. červenec 2010
diskuze
Tisk

Historie tělesného cvičení IV. - Švédský systém


 

Na přelomu 19. a 20. století se začíná formovat po kritických vyjádřeních k modelu cvičení nový systém cvičení aplikovaný na postupy ve výchově a vzdělávaní. Specifické místo v reformačním hnutí švédského systému tělovýchovy hraje i Dánsko. Kritika švédského systém dánským J. P. Lindhardtem, profesor fyziologie a teorie tělesných cvičení na univerzitě v Kodani a ředitele Státního tělocvičného ústavu, bere hlavně v úvahy nové poznatky z jiných oblastí, kde sport a tělesná výchova byla na vyšší úrovni. Ze systému se začala vytrácet klasická švédská cvičení, jako byl hrudní záklon a dechová cvičení. Právě J. P. Lindhart prokázal, že hrudní najatý záklon nepodporuje rozšíření hrudníku, jak tomu byli předchůdci přesvědčeni, ale právě naopak. Na základě poznatků zavrhl také uměle vyvolané hluboké dýchání po namáhavém cvičení. Vše z minulosti bylo víceméně nahrazováno kolektivní sporty a samotný pohyb v gymnastice se začal daleko více rytmizovat.

Georges Demény navazuje na tvůrce grafické a chronografické metody sledování pohybu J. E. Marey otázkami z fyziologie pohybu tělesné výchovy. Zatímco zpočátku Demény vítal zavádění švédské gymnastiky, po svých vědeckých výzkumech podrobil švédský systém ostré kritice, která přispěla k modernizaci švédského dogmatu. V roce 1903 se postavil za myšlenku boje proti tělovýchovné statice a analýze, proti umělým cvičením. Požadoval, aby tělesná výchova byla založena na pohybu a skladbě pohybů, které budou přirozené nikoli vyumělkované cvičení. Dynamičnost a syntéza práce měla být hlavní doménou tělesných cvičení. Snažil se především o harmonii, syntézu síly a krásy s podporou i ženských tělovýchovných cvičení.

V tomto období modernizace tělesné kultury se začínají vytvářet tělovýchovné spolky. Mezi první je švédský gymnastický svaz, který vznikl již v roce 1894. Za průkopníky švédské školy tělesného cvičení byli považováni P. H. Ling se synem Hjalmarem. Nový pohled tělesného cvičení zaměřený na léčebný význam, který měl chránit tělo před nemocemi, stal se velice populárním nejen ve Švédsku ale i za hranicemi, kde v některých zemích i zdomácněl. Propagace cvičení a jeho blahodárných účinků bylo na základě znalostí anatomie lidského těla a životních funkcí. Roku 1812 se P. H. Ling stal ředitelem Královského ústředního tělocvičného ústavu, kde vypracoval řadu odborných publikací, například: „Pravidla tělocviku“, „Několik slov o gymnastice“. Jeho syn pokračoval v započaté práci a stal se průkopníkem školní tělesné výchovy ve Švédsku, kde rozpracoval celou novou metodiku výuky pro učitele. Všechny cvičení rozdělil do skupin podle věku a pohlaví a jeho gymnastika se postupem času stala ortodoxním dogmatem švédské školy.

Později se L. M. Törngrenovi podařilo malinko upravit systém gymnastiky, kde zařadil do cvičení i sportovní hry, čímž podpořil modernizaci výuky. Za jednu z nejvýznamnějších průkopnic novodobých dějin systému tělovýchovy je považována Elin Falkov, která se pracovala na metodice výuky pro ženy a děti. Významnou roli v dějinách tělesné kultury hrály novodobé Olympijské hry uspořádané právě ve Švédsku v roce 1912. Právě hry urychlily reformační proces gymnastických vystupování v rámci OH.

Přímo v Dánsku se spolupracovník J. P. Lindhardta Knud A. Knudsen zaměřoval především na výzkum funkci páteře a správního držení těla u mládeže. Byl věrným podporovatel jednoduché gymnastiky nejznámějšího reformátora švédského systému v Dánsku Nielsa Bukha. J. G. Thulin si osvojil názory svých předchůdců a tak jako Elin Falkon pracoval na proměně gymnastiky pro ženy.

Příznivci celého švédského systému se již roku 1923 spojili a založili Mezinárodní federaci švédské gymnastiky. Avšak v roce 1926 byl název po neustálé kritice změněn na Mezinárodní federaci tělesné výchovy a v této podobě pracuje dodnes. Od samého počátku svého založení se zaměřila na zdravotní formy tělesné výhovy rodinného a masového charakteru.

Autor: Daniel Müller
<-- náhled článkučtenost článku: Počet zobrazení: 8605
27. červen 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení III.

...Další etapou tělesné kultury se historické období feudalismu, kdy nastává celkový úpadek společnosti s vlivem křesťanství a datujeme jej do 11. století...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 7387
13. červen 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení II.

....>„Diskobolos dokazuje, že Myron dořešil problém dokonalou znalostí anatomie lidského těla a poznáním jeho pohybového mechanismu. Diskobolos vyjadřuje tělesný stav jinocha vrhajícího disk ve chvíli, kdy tělo napjaté jako pružné péro, vyčkává...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 7554
4. červen 2010
diskuze

Historie tělesného cvičení I.

...Všichni si dobře pamatujeme výuku dějepisu či na četbu povinné knihy od Eduarda Štorcha – Lovci mamutů. Bez pohybu to prostě nešlo, potrava nepřišla samo do jeskyně, vše se muselo obdělávat ručně. I za dob našich babiček platilo pravidlo: „Bez práce...
Autor: Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6859
17. květen 2010
diskuze

Zahájení letní sezóny cvičením

Před létem bychom si měli alespoň v krátkosti připomenout, čeho se máme držet při snaze se po dlouhé zimě opět dostat do formy. Kompletní, bezpečný a účinný fitness program by měl zahrnovat 3 části: aerobní cvičení, silový trénink a protažení (strečink)..
Autor: K.
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6559
18. duben 2010
diskuze

Školení Pump fx

...Pump fx je vytvořen na základě spolupráce společností Fitness fx Reebok a 3D Fitness. Během školení se instruktoři seznámí s kompletním zásobníkem cviků. Naučí se správnému technickému a bezpečnému provedení jednotlivých prvků. Každý klient dostane...
Autor: Miroslav Jirčík, 3D Fitness
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 8127
6. únor 2010
diskuze (1)

Ballroom fitness

...Cvičení je podobné lekcím Zumba, se kterými se již v některých fitcentrech můžete setkat (psali jsme 28. června 2009). Oproti Zumba, které vychází s latiskoamerických tanců, se při ballroom fitness setkáte se standardními tanci, jako je waltz, tango..
Autor: K.
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6042
30. leden 2010
diskuze

Benice 2009 - Multitrax kongres a fitness expo - reportáž

přinášíme obrazovou reportáž z Kongresu Multitrax, který se konal na konci roku 2009 v Benicích...
Autor: Multitrax team
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6934
7. prosinec 2009
diskuze

Čím se řídit při redukci váhy?

...Proto někteří odborníci souhlasí s tím, aby úbytek představoval 1% z celkové hmotnosti za měsíc, což považují za bezpečný a trvalý úbytek. Nutno však připomenout, že každé měření je poznamenáno určitou chybou, proto doporučujeme nevážit a neměřit se ..
Autor: Katka
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 6813
18. říjen 2009
diskuze

TRX

... Jednoduché jméno pro jednoduché, ale velmi efektivní a hlavně zábavné cvičení. TRX je zkratka pro závěsný systém. Jednoduchý popruh, který se dá zavěsit kdekoliv. Za konstrukci na hřišti, za dveře ve Vašem pokoji či kdekoliv ve Vaší ...
Autor: 3D Fitness
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 9326
 
Testy
 
BMI test
zip | exe | swf
BMR test
zip | exe | swf
OTF test
zip | exe | swf
HRmax
zip | exe | swf
První stránkaPředchozí stránkaDalší stránkaPoslední stránka
ISSN 1214-2425
Google [X]