Zdroj: #skip

Piráti na aerobiku

Mnozí z vás zcela jistě ve zprávách zaznamenali informace o množících se kontrolách ČOI na různých tržištích, zaměřených také na pirátské kopie CD. Uvědomili jste si někdy, že se jednou taková kontrola může objevit třeba ve vašem fitcentru, na vaší hodině aerobiku?
Naše nedávná anketa ukázala, že přibližně 30% z vás získává hudbu jiným způsobem než nákupem. Co znamená ten „jiný způsob“? Kopírování CD, jejich rozmnožování a posléze i používání takovýchto CD či kazet při hodinách cvičení?

Pokládáme za povinnost vás upozornit, že existují nejen organizace, kterým musíme platit poplatky za veřejnou produkci zvukových nosičů (OSA, Intergram), ale i společnosti, které dohlížejí na ochranu autorských práv, jako je IFPI (mezinárodní federace hudebního průmyslu). Tato organizace „… vykonává samostatně i ve spolupráci s příslušnými státními orgány aktivní protipirátskou činnost …“.
Pod pojmem pirátství se rozumí porušování autorských práv v komerčním měřítku. Existuje několik kategorií, pro nás je však důležitý termín prosté pirátství, což je neautorizované duplikování originální nahrávky pro komerční zisk bez souhlasu držitele práv.

V novém autorském zákonu č. 121/2000, který nabyl účinnosti 1.12.2000 se nově objevuje pár právních nástrojů. Mimo jiné se jedná o nárok na zákaz neoprávněné výroby rozmnoženin či jejich odbytu, dovozu apod., dále o nárok na stažení neoprávněně vyrobených rozmnoženin či napodobenin díla a jejich zničení. Pokud si tedy přehráváte od svých známých CD či kazety a navíc je potom používáte pro komerční účely (což samozřejmě veřejná placená lekce aerobiku je), počítejte s tím, že vám hrozí nejen pokuta, ale až dva roky vězení!


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (30.9.2020 7:23:18)