Zdroj: #skip

15 bodů, které Vám pomohou vybrat kvalitního instruktora

15 BODŮ, KTERÉ VÁM POMOHOU VYBRAT KVALITNÍHO INSTRUKTORA

1) Má instruktor certifikát od akreditované organizace? Je vyškolen, studoval a zná anatomii, fyziologii a kineziologii, prevenci zranění, první pomoc, ví, jak sledovat průběh cvičení?
K tomu, aby instruktor mohl vést bezpečnou a efektivní hodinu, potřebuje mít dobré základy týkající se cvičení, zejména techniky. Certifikát vám zaručí, že cvičitel má alespoň základní znalosti v oboru nezbytné k vedení kvalitní aerobikové lekce. U instruktora, vedoucího či majitele fitness si můžete ověřit, jaký druh vzdělání, tréninku a certifikace cvičitel má.

2) Je instruktor členem prefesionální fitness organizace, jako je IDEA či IHRSA, která mu umožní, aby držel krok s nejnovějšími trendy týkajícími se cvičení a technik?
Oblast fitness se celou dobu mění, takže je potřeba znát vývoj, výzkum a trendy a zdokonalovat své znalosti. Členství s profesionální fitness organizaci je jedním ze způsobů, jak zjistit, jestli jde instruktor s dobou.
(Nevím, jak v Americe, ale řekla bych, že u nás to až tak moc neplatí, záleží pouze na aktivitě člověka, jestli školení absolvuje či nikoli, ať si licenci dělal u jakékoli školy. Má-li základní školení, může navštěvovat kurzy pořádané jinými školy, aniž by byl jejich členem - pouze nemá jejich výhody - a naopak - členství nezaručuje, že se bude školení účastnit, tak nevím. Máte - li jiný názor či zkušenosti, dejte mi vědět :-) )

3) Zeptá se Vás instruktor na Váš zdravotní stav a dřívější zranění, která by mohla ovlivnit Váš cvičební program?
Váš zdravotní stav může hodně ovlivnit Vaši účast na fitness programu a dobrý cvičitel by Vám měl pomoci odcvičit většinu hodiny s ohledem na Vaše zdraví.

4) Má instruktor certifikát k provádění resuscitace?
Hodin se účastní cvičenci všech věkových skupin a s různými zdravotními problémy. Trénink resuscitace instruktorovi přinese znalosti o tom, co dělat v nepředvídatelnách případech.
(U nás možné absolvovat Kurz první pomoci, např. u Červeného kříže, jinak se první pomoc, pokud vím, probírá již v základních kurzech).

5) Zeptá se instruktor na Vaše zkušenosti s aerobikem, na stupeň pokročilosti? Ukáže možné varianty cviku či vazby pro začínající a pokročilé či pro ty, kteří jsou jinak (těhotenství, problémy s klouby...) omezeni?
Instruktor by měl být schopen ukázat pohyb - cvik či vazby - vhodný jednak pro začínající, jednak pro středně pokročilé a jednak pro pokročilé cvičence a také by měl brát ohled na jejich zdraví. Měl by Vás upozornit, kdy zastavit a jít svým vlastním tempem, příp. na chvíli odpočinout, cítíte-li bolest či únavu.

6) Vysvětlí Vám instruktor výhody každého cvičení a ukáže Vám, jak cvik provádět správným a kontrolovaným způsobem?
Váš instruktor by Vám měl umožnit vědět, jaký sval právě pracuje a jak cvičit za použití správné techniky. Cvičitel by neměl nasazovat tempo rychlejší, než jaké s ním udrží většina cvičenců.

7) Vysvětlí Vám instruktor důležitost sledování činnosti srdce (srdečního pulsu) a vnímání námahy, kontrolují si cvičící hodnotu tepu během hodiny?
Pro správnou kardiovaskulární činnost potřebuje člověk cvičit určitou uintenzitou. Instruktor by Vás buď měl vyzvat ke změření pulsu nebo by Vás měl naučit, jak vnímat stupeň námahy, a požádat Vás, ať si odhadnete Váš výkon během cvičení.

8) Pohybuje se instruktor v místnosti a dává Vám individuální pokyny?
Dobrý instruktor se v místnosti pohybuje, cvičí na různých místech, aby sledoval správnou techniku všech cvičících a upozornil je na chyby.

9) Je instruktor jasně slyšet přes puštěnou hudbu?
Hudba používaná při aerobiku by Vás měla podněcovat a motivovat ke cvičení. Směry pohybu a instruktorovy poznámky jsou však důležité, takže by určitě přes hudbu měly výt slyšet.

10) Přechází hodina plynule z jednoho typu aktivity do dalšího?
Hodina aerobiku by měla být dobře organizovaná a instruktor by neměl zastavovat a přemýšlet mezi jednotlivými částmi. Lekce by měla začít warm-up (zahřátím) a přemýšlet mezi jednotlivými částmi. Lekce by měla začít warm-up (zahřátímp>

11) Podporuje instruktor nesoutěživou atmosféru, která umožňuje všem přítomným cvičit svým tempem.
Dobrý instruktor umožní každému cvičícímu, aby se cítli jako vítěz. Nikdy by jste neměli mít pocit, že musíte stačit pokročilejším cvičícím. Každý člověk s jakámkli typem postavy by měl být na cvičení vítán a instruktor by měl povzbudit všechny přítomné.

12) Je instruktor přátelský a zajímá se o Vás jako o člověka?
Pokouší se instruktor zapamatovat si Vaše jméno? Cítíte, že instruktor se o Vás a Váš pocit pohody opravdu stará? Dobrému instruktorovi se podaří v navázání osobního vztahu s pravidelnými návštěvníky hodin.

13) Snaží se instruktor působit na cvičící po většinu lekce nebo se častěji pouze dívá v zrcadle na sebe samého?
Instruktor by se nikdy neměl soustředit jen na sebe a své cvičení, aniž by Vám pomáhal k tomu, aby hodina byla efektivní, bezpečná a zábavná. Dobrý instruktor se zajímá o to, co děláte vy, nikoli on.

14) Odpovídá instruktor na Vaše dotazy před či po hodině?
Kvalifikovaný cvičitel Vám rád vysvětlí pojmy, kterým nerozumíte. Měl by se s Vámi ochotně rozdělit o své znalosti týkající se zdraví a fitness a poskytnout rady, jak zlepšit Vaši zdatnost a fyzickou kondici.

15) Umí instruktor vytvořit zábavnou atmosféru?
Můžete odpovědět "ano" na všechny výše uvedené otázky, ale není-li na hodině zábava, nejspíš se na takové hodině dlouho nezdržíte. Instruktorova enthusiastická osobnost a způsoby by Vám měly pomoci si lekci aerobiku pořádně užít!

Použité materiály:
How to Choose a Quality Fitness Instructor http://www.ideafit.com/fitInstructor.htm

 


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (11.8.2020 16:03:49)