Zdroj: #skip

Maximální tepová frekvence

Maximální tepová frekvence (HRmax) je jednou z nejčastěji používaných hodnot v klinické medicíně a fyziologii. V našem oboru je široce používaná jako kritérium dosažení horní hranice námahy při stanovení maximální aerobní kapacity.
HRmax je často odhadována pomocí vzorce ze 70-ých let Foxe a Haskella 220 - věk. Platnost této rovnice však nebyla potvrzena, obzvlášť při studování vzorku, který obsahoval přiměřený počet starších dospělých osob (tj. > 60 let).
Nová studie prováděná v Coloradu a uveřejněná v Journal of the American College of Cardiology upřesnila tento vzorec HRmax = 208 - 0,7 x věk. Při srovnání výsledků nové rovnice a rovnice tradiční se ukázalo, že u mladších ročníků tradiční rovnice (220 - věk) přecenila tepovou frekvenci ve srovnání s nově získaným vzorcem, ročníkům kolem 40 poskytují stejné výsledky a u starších lidí tepovou frekvenci podcenila. Např. v 70 letech činí rozdíl obou rovnic přibližně 10 tepů/min. Vy si můžete oba vzorce vypočítat pomocí kalkulátorů uveřejněných vedle po prvé straně okna. Původní vzorec - OTF, nová studie - HR max.


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (30.9.2020 7:06:57)