Zdroj: #skip

CVIČENÍ PŘI BOLESTECH BEDERNÍ PÁTEŘE

Cviky při bolestech bederní páteře
Oblast bederní páteře bývá u většiny lidí velmi přetížena, proto bychom měli věnovat pozornost jejímu uvolňování. Bederní svaly patří do skupiny tonických svalů, které jsou určeny k déle trvající statické činnosti a mají tendenci se zkracovat, proto je musíme prostřednictvím strečinku protahovat.
Díky pravidelnému a správnému strečinku můžeme zkrácené a bolestivé oblasti zmenšit svalové napětí a vrátit svalům jejich správnou délku.

Zásady při cvičení:

 • Nikdy nespěcháme, cvičíme pomalu a v klidu, při každém cviku se soustředím na oblast, kterou protahujeme
 • Všechny cviky provádíme tahem, ne švihem Protažení nás nesmí bolet, pouze cítíme intenzivní tah
 • Volně dýcháme, nezadržujeme dech
 • Necvičíme v chladné místnosti, protože zima nutí svaly   k činnosti a ke kontrakci
 • Zlepšení stavu a snížení bolesti můžeme očekávat pouze při opravdu pravidelném a dlouhodobějším cvičení!

  K protažení bederních vzpřimovačů dochází především při cvicích se zakulacením zad směrem dozadu.

  KLEK
  Obě ruce máme v týl a pomalu otáčíme hrudník na jednu i na druhou stranu

  VZPOR KLEČMO (klek na kolenou, dlaně jsou na zemi)
  1.Podsadíme pánev, stáhneme břišní a hýžďové svaly a s výdechem co nejvíce zakulatíme páteř, hlava je volně dolů. S výdechem se vracíme do původní polohy.
  Tento cvik provádíme ještě na předloktích a s dlaněmi na vyvýšené podložce
  2. S výdechem zdviháme jednu ruku do upažení a pomalu se za ní podíváme, to samé na opačnou stranu.

  SED
  Máme pokrčená obě kolena, mírně roznožené nohy, chodidla přitisknutá na podložce.
  Oběma rukama uchopíme za zadní stranu stehen, s výdechem podsadíme pánev a protlačíme bedra co nejvíce dozadu do zakulacení. Hlavu máme volně v mírném předklonu.

  LEH NA ZÁDECH
  1. S výdechem pomalu přitahujeme skrčenou nohu k břichu a protahujeme zpět do lehu, střídáme obě strany
  2. Pokrčené nohy uchopíme za kolena a koleny na 5 sekund zatlačíme proti rukám. Poté s výdechem uvolníme s zvolna přitáhneme kolena k hrudníku, s nádechem se vracíme do výchozí polohy a dáváme pozor na to, aby ramena i hlava zůstávaly na podložce.

  LEH NA BŘIŠE
  Vzpažíme, dlaně opřeme o zem. Pomalu protáhneme a pomalu nazdvihneme pravou ruku a levou nohu, poté pomalu vyměníme strany

  Instruktorům aerobiku doporučuji tyto cviky zařazovat do strečinkové části aerobních a posilovacích lekcí, protože cvičenci  díky nesprávnému držení těla a špatnému provedení jednotlivých cviků  často právě bederní oblast hodně namáhají a přetěžují.


 • Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (11.8.2020 15:55:44)