test - BMR test
zip | exe | swf
hmotnost v kg výška v cm
věk pohlaví
BMR [kcal]

Typ aktivity
AMR [kcal]

BMR - bazální metabolismus - základní minimální množství kalorií potřebné pro život; organismus toto množství kalorií spálí, když nepracuje aktivně, tzn. při spánku (přes noc)
AMR - aktivní metabolismus - množství kalorií, které organismus spálí přes den, závislé na typu činnosti, které organismus vykonává